Din Felsefesi ve Teoloji Farkı


Din felsefesi, din olgusunu bağımsız, özel bir varlık alanı olarak görür ve onun insan yaşamında oynadığı rolü göstermeye çalışır. Dinin temel kavram ve iddialarına; eleştirici, sistemli ve akla dayalı açıklamalar yapabilmek amacıyla yönelir. Din alanının temel kavramlarını çözümler ve aralarındaki ilişkileri ortaya koyar. Felsefenin sanata, ahlaka ya da siyasete yaklaşımı neyse dine yaklaşımı da odur.


Teoloji Nedir?

Teoloji herhangi bir dinin kurallar sistemini inceleyen ve savunan bilgi dalıdır. Belli bir dinle ilgilenir. Bu nedenle de İslam teolojisi, Hristiyan teolojisi gibi adlar alır. Teolojiyle din felsefesinin konuları aynıdır. Her ikisi de din ve Tanrı’yla ilgilenir. Fakat teolojiyle din felsefesinin bu konuya yaklaşımları birbirinden farklıdır.

Din felsefesi, dinleri genel olarak ele alır. Belli bir dinin kurallarına değil, genel olarak inanma olgusuna sistemli ve eleştirici biçimde yaklaşır. Oysa teoloji, ele aldığı dinin kurallar sistemini doğru olarak kabul eder ve akılla temellendirilmesine çalışır. Bu nedenle de ele aldığı dinin savunucusu durumundadır.25 November 2013 Saat : 7:46

Din Felsefesi ve Teoloji Farkı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz


 Son Yazılar FriendFeed

Son Yorumlar