Din Felsefesi ve Teoloji Farkı


Din felsefesi, din olgusunu bağımsız, özel bir varlık alanı olarak görür ve onun insan yaşamında oynadığı rolü göstermeye çalışır. Dinin temel kavram ve iddialarına; eleştirici, sistemli ve akla dayalı açıklamalar yapabilmek amacıyla yönelir. Din alanının temel kavramlarını çözümler ve aralarındaki ilişkileri ortaya koyar. Felsefenin sanata, ahlaka ya da siyasete yaklaşımı neyse dine yaklaşımı da odur.


Teoloji Nedir?

Teoloji herhangi bir dinin kurallar sistemini inceleyen ve savunan bilgi dalıdır. Belli bir dinle ilgilenir. Bu nedenle de İslam teolojisi, Hristiyan teolojisi gibi adlar alır. Teolojiyle din felsefesinin konuları aynıdır. Her ikisi de din ve Tanrı’yla ilgilenir. Fakat teolojiyle din felsefesinin bu konuya yaklaşımları birbirinden farklıdır.

Din felsefesi, dinleri genel olarak ele alır. Belli bir dinin kurallarına değil, genel olarak inanma olgusuna sistemli ve eleştirici biçimde yaklaşır. Oysa teoloji, ele aldığı dinin kurallar sistemini doğru olarak kabul eder ve akılla temellendirilmesine çalışır. Bu nedenle de ele aldığı dinin savunucusu durumundadır.

Gelen aramalar: teoloji ve din felsefesinin farklılıkları,Din felsefesi ile teoloji arasındaki farklar,teolojiyle din felsefesinin farkı,teoloji ve din felsefesinin farkları,TEOLOJİ VE DİN FARKI,teoloji din felsefesi farkı,din ve teoloji arasındaki fark,din felsefesi ve teoloji farkları madde madde,din felsefesi ve teoloji farkı,din felsefesi ve teoloji arasındaki farklar

Benzer Yazılar:

 • Din Felsefesi ve Teoloji Farkı

  Din; eğitim, sanat, ahlak gibi temel toplumsal kurumlardan biridir. Tarihî süreç içinde çeşitli dinler ortaya çıkmıştır. Din felsefesi, genel olarak din olgusuyla ilgilenir. Dinin temel kavramları ...

 • Din Felsefesi ve Teoloji Farkı

  Siyaset Nedir, Siyaset Felsefesi Nedir, Siyaset Bilimi Nedir Siyaset, en genel anlamıyla devlet işlerini düzenleme ve yürütme etkinliğidir. Yaşamımızın büyük bir bölümü siyasi kurumlar ve süreçle ...

 • Din Felsefesi ve Teoloji Farkı

  Din kuralları bireylerin inançlarından kaynaklanır. Bu kurallar, bir dine inanan insanların belli biçimde davranmalarını ya da birtakım âdetleri ve törenleri yerine getirmelerini düzenler. Müslüma ...

 • Din Felsefesi ve Teoloji Farkı

  Etik ya da ahlak felsefesi, ahlak olgusu üzerinde bir düşünme, ahlak üzerine felsefe yapmadır. Ancak düşünürler bu olgu üzerinde düşünmeden önce de ahlak vardı. En ilkel toplumun bile kendine göre ...

 • Din Felsefesi ve Teoloji Farkı

  Felsefi bilgi de bilimsel bilgi de var olan bir şeyin bilgisidir. Bu var olan şey, inorganik (taş, toprak, su), organik (bitki, insan, hayvan), ruhsal (düşünme, anlama), ideal (sayılar, değerler) ...25 November 2013 Saat : 7:46

Din Felsefesi ve Teoloji Farkı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz


 Son Yazılar FriendFeed

Son Yorumlar